LeefLiev is aanbieder van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Wil je meer weten over de passie en idealen van LeefLiev, open dan de link naar het interview dat onlangs verscheen in de nieuwsbrief. Hierin vertelt LeefLiev over passie en idealen en over de voordelen van beweeglijk coachen.https://leefstijlinterventies.nl/spotlight-on-peggy-gubbels/

 

Wat is een GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding;
  • gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma wordt door de zorgverzekeraar vergoed als het is opgenomen op https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering van het RIVM.

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde om regelmatig te bewegen. Daarvoor moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket van de zorgverzekering.

Welke GLI biedt LeefLiev aan?

LeefLiev is aanbieder van de Gecombineerde Leefstijl Interventie COOL

https://leefstijlinterventies.nl/leefstijlcoaching-cool-programma/informatie-voor-deelnemers/

LeefLiev is aanbieder van de Gecombineerde Leefstijl Interventie BeweegKuur. Voor BeweegKuur werkt LeefLiev in een projectteam met Fysio Roermond Centraal http://www.fysioroermond.com en Diëtist praktijk https://www.dietistpulles.nl

https://youtu.be/gyM5jbSDP_g

HealthyLIFE

LeefLiev biedt als aanbieder van COOL deze GLI aan via het programma van HealthyLIFE. Meer informatie over dit programma vind je als je de volgende link volgt: https://healthylife.ecsplore.nl

Ook kun je de volgende brochures lezen voor meer informatie:

Informatiebrochure HealthyLIFE

Flyer HealthyLIFE