Privacybeleid LeefLiev

LeefLiev, in de persoon van mij, Peggy Gubbels,  verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden, in het belang van jou, vraag ik altijd eerst jouw toestemming. Raadpleeg voor verdere informatie onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik geef met deze verklaring aan dat de gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Leefstijlcoach en Gewichtsconsulent Peggy Gubbels, te Roermond.

Waarom ik jouw gegevens bewaar:
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer ) zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over het traject dat wij samen aangaan.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je hebt toegezegd om met mij samen te werken. Het kan zijn dat je na het kennismakingsgesprek afziet van een opstart van een traject, dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens:
Wanneer je besluit om het traject te starten dan vraag ik je om meer gegevens, zoals in een intakeformulier, vitaliteitscheck, voedingsdagboek, enz. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, dan is dat alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger of per mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.

Niet digitale gegevens:

Tijdens het traject schrijf ik dingen op of bewaar iets wat je bij mij maakt of wat ik van jou krijg. Ik bewaar dat veilig in een kluis waarvan ik alleen de code ken. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar:

Ik bewaar jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag mij hierover altijd aanspreken.

Roermond, 24-01-2022

LeefLiev, LeefStijl Je Basis, Peggy Gubbels, Godsweerderstraat 311, 6041GH Roermond, 0612498682, leefliev@icloud.com